۰۷ مهر ۱۳۹۹

جدیدترین مقالات

چه استارتاپ‌هایی را ارزش‌گذاری کرده‌ایم؟

در کارگاه‌های چرخ میزبان مدیران چه شرکت‌هایی بوده‌ایم؟