دوره‌های آموزشی

مجموعه دوره‌های آنلاین از ایده تا موفقیت استارتاپ با تدریس محمدرضا فرحی

اولین مجموعه کارگاه‌های تخصصی در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران