از سری ویدیوهای محمدرضا فرحی با موضوع استارتاپ و کارآفرینی در شبکه 4 سیما (برنامه‌ طلوع)

قسمت 1 (اصول راه‌اندازی و مدیریت استارتاپ)

 

قسمت 2 (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-1)

 

قسمت 3 (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-2)

 

قسمت 4 (ژن خوب استارتاپی)

 

قسمت 5 (سهم از بازار و مدیریت آن)

 

قسمت 6 (تحقیقات بازار و روش‌های آن)

 

قسمت 7 (سهم از بازار)

 

قسمت 8 (اعتماد، مهم‌ترین عامل موفقیت کار تیمی)

 

قسمت 9 (5 برابر شدن احتمال موفقیت استارتاپ با جذب سرمایه)