از سری ویدیوهای محمدرضا فرحی با موضوع استارتاپ و کارآفرینی در شبکه ۴ سیما (برنامه‌ طلوع)

قسمت ۱ (اصول راه‌اندازی و مدیریت استارتاپ)

 

قسمت ۲ (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-۱)

 

قسمت ۳ (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-۲)

 

قسمت ۴ (ژن خوب استارتاپی)

 

قسمت ۵ (سهم از بازار و مدیریت آن)

 

قسمت ۶ (تحقیقات بازار و روش‌های آن)

 

قسمت ۷ (سهم از بازار)

 

قسمت ۸ (اعتماد، مهم‌ترین عامل موفقیت کار تیمی)

 

قسمت ۹ (۵ برابر شدن احتمال موفقیت استارتاپ با جذب سرمایه)