از سری ویدیوهای محمدرضا فرحی با موضوع استارتاپ و کارآفرینی در شبکه 4 سیما (برنامه‌ طلوع) قسمت 1 (اصول راه‌اندازی و مدیریت استارتاپ)   قسمت 2 (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-1)   قسمت 3 (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم…