بایگانی سالیانه

2020

مراقب دستگاه تنفسی کسب و کار خود باشید

سکویا کپیتال (Sequoia Capital) را می‌توان موفق‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر دانست. نرخ «تعداد یونیکورن به تعداد سرمایه‌گذاری‌ها» بعنوان یک متریک ساده برای ارزیابی عملکرد هر صندوق/شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، برای سکویا 5.54% است. به بیان…