«سرمایه گذاری خطرپذیر» که گاهی به آن «سرمایه گذاری جسورانه» نیز گفته می‌شود، ترجمه عبارت Venture Capital Investing است. سرمایه گذاری خطرپذیر به نوعی از تأمین مالی گفته می­‌شود که در آن سرمایه گذار بر روی استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک با ریسک بالا سرمایه گذاری می‌کند…